English

Cynadleddau a Digwyddiadau

Conference

Neuadd y Sir, sydd ar lan y dŵr yng nghanol Bae Caerdydd, yw'r lleoliad perffaith i gynnal eich cynhadledd neu ddigwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer hyd at 500 o westeion.

Mae ein pecynnau'n cynnwys:

Beth bynnag fo'ch anghenion, bydd ein tîm profiadol proffesiynol yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn mynd rhagddo'n ddidrafferth. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Neuadd y Sir ar gyfer eich cynhadledd neu ddigwyddiad, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.