English

Priodasau

Wedding image 2

Os ydych chi'n chwilio am leoliad priodas yng Nghaerdydd i ddathlu eich diwrnod mawr, ystafelloedd digwyddiadau mawr a hyblyg Neuadd y Sir ar gyfer hyd at 500 o westeion yw'r lle perffaith i chi.

Gyda blynyddoedd o brofiad yn cynnal priodasau o bob lliw a llun, gallwn eich helpu i gynllunio eich diwrnod perffaith.

Mae ein pecynnau priodas yn cynnwys:

Gall pob un o'n hystafelloedd gael eu newid er mwyn cyfateb i'ch thema ddewis.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio Neuadd y Sir ar gyfer eich diwrnod mawr, cysylltwch â ni i drefnu ymweliad.